Byggkurage-logo-mobil

varför Byggkurage

Byggbranschen ska vara till för oss alla. Branschen är idag mansdominerad. Av Byggnads medlemmar är hela 99 procent män och av yrkesarbetare totalt inom byggsektorn utgör kvinnor bara 1,7 procent. I mansdominerade grupper skapas en machokultur med outtalade regler, även kallade normer, för hur vi ska vara, prata och bete oss för att vara "riktiga män" och för att få vara en del av gruppen. Reglerna sprids vidare mellan oss, oftast omedvetet, och på så sätt förs machokulturen vidare år efter år.

minskat risktagande

Viljan att passa in i gruppen och rädslan för att vara omanlig är vanliga orsaker till att killar och män tar livsfarliga risker, slarvar med säkerheten och inte vågar be om hjälp. Inom byggbranschen dör (minst) 1 person i månaden i arbetsrelaterade olyckor och av alla som dör i en arbetsolycka är 9 av 10 män. Enligt Arbetsmiljöverket är machokulturen en av orsakerna och det handlar inte bara om byggbranschen. I nästan nio av tio misshandelsfall är det killar och män som slår. Av alla svenska män dricker 20 procent så mycket alkohol att det kan riskera deras livAv alla som drunknar är 80 procent män och samma gäller för antalet män som dör i trafiken.

Byggkurage handlar om att minska risktagandet genom att vi skapar arbetsplatser där säkerhet prioriteras högre än machokultur och där det finns en trygghet att våga be om hjälp och säga ifrån.

EN arbetsplats där alla trivs

Kortfattat går det att säga att machokulturen skapar en hård jargong ute på våra byggarbetsplatser med "högt i tak" och "rått men hjärtligt". Även om jargongen inte är riktad mot en specifik person kan det påverka de som jobbar på byggarbetsplatsen. Jargongen kan orsaka en hård miljö där vi riskerar att någon tar illa upp eller känner sig tvingad att vara på ett visst sätt för att passa in. Det är heller inte ovanligt att det finns personer som inte vågar vara sig själva på arbetsplatsen utan istället sätter upp en fasad för att passa in. På så vis skapas psykisk ohälsa som kan leda till minskat välmående, sjukfrånvaro och i värsta fall depression och självmord. Över 70 procent av alla som tar sitt liv är män och bland unga män är självmord den vanligaste dödsorsaken. Över 80 procent av eleverna på byggprogrammen menar att jargongen inom byggbranschen är hårdare än i andra branscherI Byggchefsbarometer 2019 anser 35 % av kvinnorna att mobbning förekommer, motsvarande siffra bland männen är 20 procent. 

Det är oftast personer som inte lever upp till machokulturens oskrivna regler som märker av att machokulturen finns. Inom byggbranschen handlar det främst om kvinnor, ickebinära samt killar och män som inte vill leva efter machoreglerna. Personer som bryter normerna stöter ofta på motstånd eller "friktion" från omgivningen, de får svårare att komma in i gruppen och får jargongen riktad mot sig. I värsta fall kan personerna också bli utsatta för allvarliga kränkningar och trakasserier. 

Det betyder heller inte att personer som uppfyller machokulturens oskrivna regler mår bra. Tvärtom kan det vara väldigt påfrestande att behöva bevisa sig som manlig och alltid förväntas "kunna ta lite skit" av sina arbetskamrater. Att vara en person på jobbet och en annan person hemma är också en påfrestning som blir jobbig i längden. 

Byggkurage handlar om att vi skapar ett klimat där reglerna för machonormerna suddas ut genom att vi börja prata och visar omtanke för varandra. 

NOLLTOLERANS MOT sexism, rasism och homofobi

Ökad jämställdhet

Machokultur leder till objektifiering som i sin tur kan leda till diskriminering. Ofta riktas diskrimineringen mot personer som inte lever upp till machokulturens oskrivna regler, inom byggbranschen främst kvinnor, ickebinära samt killar och män som inte vill leva efter machoreglerna. 90 procent av kvinnor i byggbranschen upplever den som ojämlik och endast cirka sex procent av byggbranschens olika yrkesgrupper är jämställda. I Byggchefsbarometer 2019 anser 74 procent av kvinnorna att härskartekniker förekommer, motsvarande siffra bland männen är 55 procent. 

Byggkurage handlar om att vi väljer nolltolerans mot objektifiering och diskriminering. 

arbetskamrater som stannar

FÖR BRANSCHENS ÖVERLEVNAD

För att följa lagen

Om du är osäker på varför du som arbetsgivare behöver agera behöver du förmodligen läsa på lite. På Arbetsmiljöverket kan du hitta mer om ArbetsmiljölagenOrganisatorisk och social arbetsmiljö och Systematiskt arbetsmiljöarbete.

KAN VI FÖRÄNDRA?

Absolut! Ingen kan göra allt, det är tillsammans vi kan göra skillnad ❤️

Normer är något vi skapar tillsammans och hela tiden. Eftersom normerna ständigt förändras kan de upphöra om vi som grupp bestämmer oss för det. Byggkurage handlar om att bryta mönstret för machokulturen för att istället skapa arbetsplatser där alla, oavsett kön, ålder, urpsrung och sexuell läggning, känner sig välkomna. 

LÄR DIG MER

filmer producerade av byggnads och byggcheferna