Byggkurage-logo-mobil

Om Byggkurage

Byggkurage är en policy framtagen för att skapa tryggare, trevligare och säkrare byggarbetsplatser med hopp om att rädda liv. Byggkurage är i grunden en idé skapat av Nina Rung och Peter Rung som även grundat Huskurage

Vi på Erik Larsson Bygg har omtanke som värdeord och riktlinje. Omtanke i vårt arbete, våra kunder och kollegor. Inspirerade av Byggchefernas och Byggnads ”stoppa machokulturen” har vi som så många andra i branschen identifierat beteenden som inte går i linje med vår strävan om omtanke. Därför vi bestämde oss för att göra mer. Efter en föreläsning och workshop tillsammans med Peter fick vi erbjudandet att utveckla Ninas och Peters idé om Byggkurage. Vi antog erbjudandet och här står vi nu med omtanke omvandlat i en policy som vi hoppas och tror ska hjälpa branschen att bli tryggare, säkrare och mer omtänksam. 

Ingen äger Byggkurage och alla är välkomna att sätta upp policyn på sina byggarbetsplatser. Med Byggkurage ska vi tillsammans skapa arbetsplatser där alla känner sig välkomna och där alla kommer hem hela och utan en klump i magen. Tillsammans gör vi skillnad, tillsammans räddar vi liv. Tillsammans bygger vi Sverige med omtanke redan från grunden! 

Vi står bakom BYGGKURAGE

Lars Larsson har med sina 20 år i byggbranschen varit en del av en den jargong han nu jobbar för att förändra. Han har under de senaste fem åren drivit Erik Larsson Bygg med omtanke som ledord och tillsammans med Sonja driver han företagets arbete kring machokultur samt arbetet med Byggkurage. Lars föreläser om hur det är att vara en del av en kultur, som både skadar ens omgivning och en själv, men också om en väg ut. Kontakta Lars

Nina Rung är kriminolog och genusvetare. Hon föreläser om normer, jämställdhet och våldsprevention. Hon har tidigare arbetat som brottsutredare hos polisens Familjevåldsenhet och Barnahus i Stockholm. Hon har mångårig erfarenhet av arbete som rör våld, kön och normer. Tillsammans med Peter har hon grundat Huskurage. Kontakta Nina

Peter Rung har under de senaste 17 åren arbetat med våldsprevention inom omsorgen. Han har implementerat metoden MVP (Mentors in Violence Prevention) i flertalet skolor samt utbildat Svensk Elitfotboll i uppförandekoden. Han föreläser om normbrytande arbete, jämställdhet samt machokultur, inom mansdominerade branscher såsom Byggnads, skolor samt inom idrottsrörelsen. Kontakta Peter

Sonja Larsson är beteendevetare och jobbar med arbetsmiljöfrågor på Erik Larsson Bygg. Tillsammans med Lars driver hon företagets arbete kring machokultur samt arbetet med Byggkurage. Hon föreläser om machokultur och om hur ett helt vanligt byggföretag gått från ord till handling för att skapa en mer omtänksam byggbransch. Kontakta Sonja

bli kontaktad av oss