Byggkurage-logo-mobil

Vår resa

Resan handlar om att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och där alla kommer hem hela och utan en klump i magen. Arbetet började egentligen redan då Lars Larsson tog över som vd och satte företagets ledord till OMTANKE. Sedan dess har vi förändrat vårat sätt att tänka och vara. Vi har pushat gränser och utmanat normer som begränsat oss. Nu står vi i det främre ledet för att tillsammans få till en förändring. 

vi är alla en del av den

Ser vi tillbaka har vi alltid haft en stark företagskultur med en tajt gemenskap. Det har varit en av våra styrkor som arbetsplats. Vi har alla varit en del av kulturen. Vi har känt samhörighet genom skratten vi delat. Vi har accepterat vår roll och funnit trygghet i den. Vi har fört jargongen vidare till arbetskamraterana omkring oss. Ingen har lämnats utanför, men ingen har heller gått fri. Ibland har jargongen varit för hård. Då har vi valt att inte reagera. Vi har känt oss osäkra på vart gränsen gått. Vi har befunnit oss så mitt i det att vi inte kunnat se den skada jargongen skapat. 

Vi fick upp ögonen för problematiken

Ju mer vi började jobba med OMTANKE som ledord i företaget började vi också se problematik med vår jargong. Vi såg ett motstånd till ett ökat säkerhetstänk. Vi pratade med medarbetare som hade svårighet med jargongen, vissa till den grad att de mådde dåligt av den. Vi förlorade medarbetare på grund av den. Vi såg att den skapade en osäkerhet, särskilt bland nya och yngre medarbetare, som gjorde dem obekväma med att våga vara sig själva i rum där den var stark. Efter diskussioner i ledningsgruppen, MB-gruppen och Arbetsmiljökommittén valde vi som företag att ta tag i utmaningen att få bort den negativa sidan av den kultur som funnits hos oss. 

hur vi satte igång arbetet

I början bestod arbetet till stor del av att lära oss mer om ämnet. Vi tog del av det som skrivits, vi började följa dem som redan var igång med sitt arbete. Vi såg att problemet är större än oss – det är ett branschproblem (och även ett samhällsproblem). Vi började samtala internt och
märkte ganska snabbt att det var svårt att få till bra samtal utan korslagda armar. Det var ett tungt arbete och vi saknade förebilder i vår bransch och i vår del av Sverige. Att jobba med frågan blev ett hot mot det som varit gruppens kitt. 

hur kan vi nå fram?

När vi använde oss av Byggnads och Byggchefernas arbete med stoppamachokulturen.nu märkte vi att det var lättare att nå fram i frågan. Tanken om att bjuda in en extern föreläsare slog oss relativt snabbt och efter samtal med Byggprogrammet på Tranemo Gymnasium såg vi att det fanns ett intresse även utanför Erik Larsson Bygg. Relativt omgående beslöt vi oss för att föreläsningen skulle vara öppen för alla och helt kostnadsfri. Några månader senare satt vi tillsammans med över fem procent av Tranemos befolkning och lyssnade till Peter. På plats fanns naturligtvis en mängd olika byggföretag, företag inom el och vvs samt fackförbund. Men även allt från industri, detaljhandel och hälsovård till elever, lärare, kommuntjänstemän och politiker.

tanken om byggkurage

Vi beslöt att föreläsningen inte skulle vara en enskild isolerad insats. Dagen efter föreläsningen valde vi därför att samla samtliga ledare och skyddsombud på Erik Larsson Bygg för en workshop tillsammans med Peter. Vi hade känsloladdade samtal och bra diskussioner och någonstans där tog vi fram en uppsättning av regler som ska gälla på våra arbetsplatser. I samband med detta fick vi erbjudande från Peter att utveckla hans och Nina Rungs idé om Byggkurage, att skapa en uppförandekod och sprida den gratis till andra företag i Sverige. Vi antog erbjudandet och här står vi nu med Byggkurage – omtanke omvandlat i en policy – som vi hoppas och tror ska hjälpa branschen att bli tryggare, säkrare och mer omtänksam.

hur vi går vidare

Än är vi inte klara :) Arbetet med Byggkurage handlar till stor del om att sprida budskapet och få andra att följa efter. Att ställa krav på våra arbetskamrater, praktikanter och underentreprenörer som visats på våra byggarbetsplatser. Vi ställer också krav på att föreningarna jobbar mot machokultur när vi går in och sponsrar inom fotboll och hockey. Som komplement till den vanliga sponsringen går vi även in med vår tid och kunskap. Under våren har vi varit ute och föreläst kring machokultur, och vårt interna arbete mot det, på allt från företag, kommun och politiker till idrottsföreningar och skolklasser. Flera har valt att starta upp ett eget internt arbete kring frågan. Under våren har vi stått på scen i Tranemo Pride och i sommar hittar du oss i ett rundabordssamtal i Almedalen. Tillsammans gör vi skillnad!