Byggkurage-logo-mobil

Inför Byggkurage idag

Kul att du bestämt dig! Det kostar ingenting att införa Byggkurage och det behöver inte heller vara så svårt. Det viktigaste är att börja prata om Byggkurage med dina arbetskamrater. Ingen kan göra allt, det är tillsammans vi kan göra skillnad.  

Ladda ner Byggkurge

1. LADDA NER byggkurage

Ladda ner uppförandekoden för Byggkurage genom att klicka på någon av länkarna nedan. Det finns en version som går att skriva ut direkt och en version där det går att lägga till en företagslogotyp innan utskrift. Välj den som passar samanhanget bäst. 

Iför Byggkurage

2. LANSERA byggkurage

Skriv ut och lansera Byggkurage. Sätt upp den på arbetsplatsen och se till att alla som jobbar där vet om och följer den. Det är bra att då och då påminna om uppförandekoden eftersom det är ett sedan länge invant mönster som vi försöker bryta. 

Byggkurage går också bra att införa som en företagspolicy. På så sätt kan du låta uppförandekoden bli ett styrande dokument för hela verksamheten. 

Prata om Byggkurage

3. prata om byggkurage

Byggkurage kan upplevas som självklart. Varför tar vi då risker och varför går då arbetskamrater hem med en klump i magen? 
Vi behöver prata om snacket. Hur talar vi till varandra idag? Vad får vi säga? Vet vi när vi gått för långt? Vad kan vi göra för att alla ska kunna vara sig själva på arbetsplatsen?

Svårt att komma igång? Samtalslådan från Byggnads och Byggcheferna kan hjälpa.

det går att göra mer

visa att företaget följer byggkurage

När vi väljer att följa Byggkurage på våra arbetsplater visar vi att vi står för sunda värderingar, verkar för trygga arbetsplatser och motverkar sexism, rasism och homofobi. Det är något att vara stolt över. Dessutom kan det bidra till att andra följer efter. Därför får vi som följer Byggkurage använda oss av Byggkurage-logon på sajt, i sociala kanaler och i andra sammanhang. 

Logo Byggkurage

Logo Här-väljer-vi-Byggkurage

få andra att följa efter

Uppmuntra andra företag att också verka för arbetsplatser utan sexism, rasism och homofobi. Berätta om vad du valt att göra. Om du har arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen kan du kräva att Byggkurage efterföljs, precis som övriga säkerhetsföreksrifter, eftersom det handlar om att skapa en god arbetsmiljö.  

Sponsrar du idrottsföreningar? Då har du möjlighet att ställa krav på din sponsorpeng. Ställ frågan hur din sponsring bidrar till idrott där alla har lika värde utan sexism, rasism och homofobi. 

boka en föreläsning

Ämnet är inte helt lätt att tala om och det kan snabbt bli personligt och svårdiskuterat. Då kan det vara skönt att låta en utomstående komma och berätta om machokultur, hur det påverkar oss alla och vad vi kan göra. Hör av dig till oss om du är intresserad. Vi har allt från mindre upplägg till större föreläsningar och workshops.

Byggkurage visar gärna din logo

Följer du Byggkurage som uppförandekod på din arbetsplats kan du mejla din företagslogo till sonja.larsson@eriklarssonbygg.se. Ditt engagemang kommer då visas upp på byggkurage.se och på Instagramkontot för Byggkurage.

VI VÄLJER BYGGKURAGE