Byggkurage-logo-mobil

HÄR VISAR VI VARANDRA OMTANKE

Med byggkurage skapar vi en byggbransch som är öppen för alla.

det här är byggkurage

VI FÖLJer SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vi tar inga risker. Vi väljer säkerhet framför machokultur, vågar be om hjälp och samarbetar när det blir svårt. Vi påminner våra arbetskamrater om att alltid använda skyddsutrustning och följa säkerhetsföreskrifter. Vi tänker till innan och väljer bort ogenomtänkta "jag ska bara".

VI BIDRAr TILL EN TRYGG ARBETSPLATS

Vi ser till att alla mår bra och känner sig trygga. Vi säger ifrån och tar snacket när någon uttrycker sig sexistiskt, rasistiskt, homofobiskt eller skämtar på någon annans bekostnad. Vi stöttar den som agerar mot hård jargong och skrattar inte åt kränkande skämt. Vid behov rapporterar vi olämpligt beteende.

VI TÄNKer PÅ VAD vi SÄGER

Det vi säger påverkar hur andra mår på arbetsplatsen. Sexism, rasism, homofobi och skämt på någon annans bekostnad hör inte hemma på vår arbetsplats. Vi ser till att alla känner sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning, funktionsvariation, religion, etnicitet eller nationalitet.

VI BEr OM URSÄKT

Här visar vi hänsyn och respekt. Vi är lyhörda och ber om ursäkt om det behövs. Vi kan alla klampa i klaveret och göra fel, men det är vad vi gör efteråt som gör skillnad. Vi låter aldrig en arbetskamrat gå hem med en klump i magen.

VI är RÄDDa OM VARANDRA

Tillsammans gör skillnad. Vi ser till att ingen hamnar utanför. Vi stöttar den arbetskamrat som utsätts för kränkningar och rapporterar vid behov. Vi skämtar inte bort när en arbetskamrat mår dåligt, är trött, känner smärta eller är stressad. Vi frågar istället hur personen mår. Är vi oroliga kontaktar vi närmaste chef.

9 av 10

som dör i en arbetsolycka är män.

12 per ÅR

dör i arbetsrelaterade olyckor inom byggbranschen.

72 – 75 %

av de som tar sitt liv är män.